Patrimoni

El patrimoni de Castellonet de la Conquesta està format per moltes construccions, algunes en base a la natura.

 • ARC DE LA ENTRADA es situa al principi del carrer de l´Arc. S´accedeix a aquest seguint la carretera d´entrada a Castellonet (CV - 687) i dirigint - nos al carrer de l´Arc, després de passar el Poliesportiu Municipal. És una construcció de la època medieval, sobre els segles XV i XVI i la seva finalitat era militar. Ara és una entrada al poble molt bonica i un be d´interès cultural per la Llei de Patrimoni de 1998.

 

 • L' ESGLÉSIA DE SANT JAUME està en la Plaça del Palau número 7. Podem veure-la creuant el Arc de l'entrada i entrant en la Plaça del Palau. Es tracta d´una construcció del segle XVIII, concretament de l´any 1729. La seva finalitat és la celebració d´oficis religiosos i la última rehabilitació que va patir va ser a l´any 2006. Té la condició de Bé de Rellevància Local segons la disposició quinta de la Llei 5/2007 inscrit com a Monument d´Interés Local. Anteriorment fou consagrat a la Puríssima. Fins 1953, any de la seva independència eclesiàstica, era ajuda de primera de la parròquia de Ròtova. El seu campanari, del mateix segle XVIII, és una torre de secció quadrangular composta de tres cossos en altura. El primer cos, de major dimensions, presenta en la cara frontal un rellotge.

 

 • El PALAU DE LES ALMUNIES DE CASTELLONET es troba al costat de la església de Sant Jaume. És un edifici que data de finals del segle XVII i principis del segle XVIII. Es tracta d´una residència nobiliària i és un Be de Rellevància Local. Està fet de pedra irregular, de fusta i cristall en portes i finestres, de balcons metàl.lics i teula àrab en la coberta. En les últimes dècades del Antic Règim va passar a mans de "los Almunia", que estaven en possessió del títol de marquesos de Ràfol des del segle XVII. Castellonet era un senyoriu independent del Monestir de Sant Jeroni de Cotalba, però els monges jerònims cobraven part del terç del delme. El Palau de Castellonet era una casa Palau construïda a finals del segle XVII segons les directrius constructives dels palaus que venien edificant en els grans nuclis urbans, amb una estructura interna d´origen medieval consistent en l´articulació de les dependències ento d´un pati central amb una escala en un dels extrems que condueix als pisos superiors. Progressivament, la Casa de los Almunia fou abandonada, degradant-se de manera paulatina. Fa pocs anys, s´ha rehabilitat.

 

 • L' ERMITA DE SANTA ANNA O SANTA FÉ està en la partida d´Alfàs. S´accedeix per la última corba de la carretera d´accés al municipi de Castellonet (CV - 687), agarrant la desviació que dóna accés al Camí del Tossal. A penes vint-i-cinc metres a l´esquerra una estreta senda entre tarongers accedeix a l´ermita després de caminar uns altres trenta cinc metres. Té la condició de Bé de Rellevància Local i està fet de pedra i rajola. Es suposa que aquesta ermita té antecedents musulmans i pareix ser que era una alqueria.

 

 • El TOSSAL de Castellonet es troba en el municipi. S´accedeix des de la carretera d´accés a la població. N´hi ha que agafar una desviació situat a l´esquerra que dóna accés tant a la Ermita com a un camí particular d´accés a vàries cases particulars. Vorejar per la dreta els xalets per una estreta senda (el camí del Tossal) que accedeix al Tossal. Es tracta d´un poblat ibèric on només s´han realitzat exploracions superficials. En elles podem trobar un astral, fragments de ceràmica negra i romana, molins...

 

 • La FONT, el LLAVADOR, la BASSA i l'ABEURADOR. Podem anar-hi des de la Plaça del Palau, agafant el carrer "Camí de la Font", la qual ens portarà al llavador, que es troba a cent metres del poble. Les obres de condicionament daten de la dècada de 1990. Estan inclosos en el Inventari de Bens Immobles de la Comunitat Valenciana. El llavador es rectangular amb la típica estructura de pedra en diagonal per a facilitar el llavat de les penyores. Té cinc arcs de mig punt fets de rajola. L´aigua que surt de la font plena l´abeurador, passa al llavador i d´aquest a la bassa adosada. L´abeurador compleix una funció testimonial per que les raberes en la zona son casi inexistents hui en dia, mentre que la bassa si que es continua utilitzant per a abastir els camps. Històricament, la gent del poble acudia a llavar la roba, els pastors anaven amb els animals i de la bassa derivaven per sistema de sèquies les aigües per nutrir els camps.

 

 • L´ALQUERIA DEL MURTADELL O LA CASA DE LA COSTERA està en la partida Mortadell, anant per la desviació de la Senda de la Font del Mortadell. És una construcció del segle XIX, concretament a l´any 1883. Està feta de murs de pedra intercalats amb trams de columnes de rajola. Era una alqueria o casa de camp per a aprofitar les aigües de la Font del Mortadell. Va ser important per les seves dimensions així com per el fet de tindre una ermita pròpia. Esta Alqueria era un espai típic de la Pasqua i els habitants de Castellonet anaven a la zona per a gaudir de les seves aigües i paratges.

 

 • El NUCLI HISTÒRIC TRADICIONAL consta dels carrers de la Plaça del Palau, l´Almàssera, De la Riba, el Camí de la Font, De la Picadora, Del Forat i De Baix. És un Bé de Rellevància Local dedicat al nucli poblacional.

 

 • ASSUT SÈNIA DE PEPE L'OBRER es situa a la partida Algoleja. Es tracta d´una arquitectura hidràulica que forma part de l´Inventari de Bens Immobles de la Comunitat Valenciana. La seva funció es desviar el caudal del barranc cap a un pou per a que posteriorment foren elevades les aigües mitjançant la utilització d´un motor, funció que antigament realitzava una sènia que encara es conserva al costat del motor.

 

 • ALMÁSSERA es situa al carrer l´Almàssera número 1. Data dels segles XVIII i XIX i ha estat reformat en un restaurant. Durant molts segles, els habitants de Castellonet es dedicaren al cultiu de terres de secà, trobant-se entre les espècies cultivades el oliu. La obtenció de l´oli és molt important ja que es tractava d´un aliment bàsic en la dieta. La existència d´aquest molí per a transformar els fruts del oliu en oli, es mostra d´una activitat de tipus pre-industrial perduda en els nostres dies. En la dècada dels 80 del segle passat, uns anglesos van comprar la casa i la van rehabilitar utilitzant els bens trobats en ella i altres adquirits en mercats i antiquaris dotant al restaurant d´un ambient rústic. Avui en dia està tancat.

 

 • La PEDRA DE LA PICADORA es troba situada en la avinguda Sant Jaume. Rep el nom aquest perque es troba de front del carrer en el mateix nom i també perque en ella s´hi ha un molí que transformava l´espart en cordes.

 

 • La PUERTA DE LA ALBACARA es situa al Camí d´Alfauir o Camí de la Font. Pareix que Castellonet es trobava dins d'un recinte i la seva entrada era l´Arc de la entrada. La Porta de la Albacara es considerava l´altra porta d´accés al recinte.

 

 • El RIURAIG DEL ROIG es troba a la partida Baix número cinc. Està fet en murs de pedra intercalats amb trams de columnes de rajola. En la segona meitat del segle XIX va aplegar a Castellonet una revolució de la agricultura industrial, amb el cultiu de la vinya i la elaboració de les passes. Els riuraus serien la construcció més característica que deixaria la passa. S´utilitzaven per a escaldar el raïm i el seu secà per a convertir-la en passa.