Recollida de Voluminosos

 

Es consideren residus voluminosos tots aquells residus que es generen a la llar i que pel seu volum no es poden dipositar en els contenidors de carrer, o bé que per a un particular és difícil dur-los fins la deixalleria.

Per a la replegada de residus voluminosos, cal cridar a la empresa encarregada al telèfon:

JOAQUIN LERMA, S.A.

GV Castell de Bayren, 36

Polígono Idustrial, Alcodar, Valencia

TLF: 962 866 156

© JOAQUIN LERMA S.A. 2009 - joaquin@joaquinlerma.es