Programa SEPE-CCLL Conveni agrari 2020

 

L'Ajuntament de Castellonet de la Conquesta ha sigut beneficiari d'un ajuda de 4.000 € en el marc de col·laboració SEPE amb les corporacions locals per al 2020.

Es tracta de projectes per a pal·liar la desocupació agrícola eventual amb la finalitat de garantir als treballadors un complement de renda, a través de Plans Especials d'Ocupació en Zones Rurals Deprimides.

La condició en este programa és que els desempleats han de pertànyer al Règim Agrari de la Seguretat Social.

Per a l'exercici 2020 es durà a terme la contractació de 80 treballadors/es agraris per a treballar UN MES I 15 DIES durant els mesos de juliol  i agost.

Les sol·licituds per a participar en este programa es podran arreplegar a l'Ajuntament DEL DIA 18 AL 24 DE JUNY INCLOSOS.

REQUISITS

1-Estar inscrit/a en LABORA com a aturat/a

2-Acreditar la condició de treballador agrari referit als últims 12 mesos immediatament anteriors a la data de finalització del termini de presentació de sol·licituds. Aquesta circumstància s'acreditarà amb la presentació de qualsevol dels documents següents:

• Informe de Vida Laboral. En ell haurà d'aparéixer, com a mínim 3 mesos, en situació d'alta en el Sistema Especial Agrari integrat en el Règim General de la Seguretat Social .(SEA)

• Mitjançant presentació de 3 cupons pagats.

• Presentant el Certificat d'empresa.

(Qualsevol que siga el document que es presente, entre els tres indicats, a l'efecte d'acreditar la condició d'agrari, haurà d'evidenciar que almenys un mes de què acredita estar d'alta en el SIGA, està inclòs dins dels 9 mesos anteriors).