Agència d' Ocupació i Desenvolupament Local

L’Ajuntament de Castellonet de Conquesta està adherit al servei de Desenvolupament Local de la Mancomunitat de Municipis de la Safor.
L'Agència d'Ocupació i Desenvolupament Local és una entitat de caràcter municipal, amb l'objectiu de millorar les possibilitats d'ocupació, formació i desenvolupament en el nostre municipi.
Els àmbits on treballa l'Agencia són:

 • Orientació i Intermediació Laboral.
 • Borsa de treball.
 • Formació Ocupacional i Contínua.
 • Assessorament Empresarial.
 • Comerç i Indústria.
 • Foment de l'Associacionisme .
 • Projectes Europeus.
 • Oci, cultura, joventut i esport.
 • Recerca, Elaboració,Sol
 • Sol·licitud i Gestió de tot tipus d'ajudes, subvencions i projectes relacionats amb l'àmbit d'actuació.
 • Qualsevol altra acció que promocione al municipi i ajude a impulsar el seu desenvolupament econòmic.

L'Agència de Desenvolupament Local de Castellonet de la Conquesta , es troba situat a les oficines del mateix Ajuntament, situat a la Plaça Palau n º 1

TELÈFON: 962887028

EMAILS: mancsaforaedl1@gva.es

HORARI: DIMECRES DE 9:30 A 13:30