Educació
Programa de Gratuïtat de Llibres Escolars
L'Ajuntament de Castellonet s'hadereix al programa de Gratuïtat de Llibres Escolars.
26/11/2015

L'Ajuntament de Castellonet de la Conquesta s'ha adherit al programa de Gratuïtat dels llibres de text i material curricular dirigit a l'alumnat que curse ensenyaments obligatoris i formació professional bàsica als centres públics i privats concertats de la Comunitat Valenciana.

On puc trobar més informació?

http://www.ceice.gva.es/xarxallibres

XarxaLlibres  és un programa de gratuïtat de llibres de text dirigit a la creació d'un banc de llibres i altres materials per a l'alumnat d'Educació Especial, Primària, Secundària i Formació Professional Bàsica als centres docents públics i privats-concertats de la Comunitat Valenciana.

XarxaLlibres és un programa cofinançat a parts iguals per la Generalitat Valenciana, les diputacions i els ajuntaments.
 

Qui és beneficiari del programa

Es pot beneficiar del programa XarxaLlibres: l'alumnat d'Educació Especial, Primària, Secundària i Formació Professional Bàsica matriculat als centres educatius públics i privats concertats de la Comunitat Valenciana.Les ajudes comprenen els llibres de text en format imprés, els llibres de text digitals susceptibles de ser reutilitzats, i el material curricular destinat a ser utilitzat per l'alumnat, que desenvolupen el currículum educatiu vigent a la Comunitat Valenciana.
Cal tindre en compte que la gestió s'ha de fer on estiguen empadronats els vostres fills i filles, independentment que estiguen matriculats en un centre educatiu d'una altra localitat.

La quantia individual per alumne/a serà com a màxim de 200 euros, que es rebran en dues fases:

- Fins als primers 100 euros es rebran quan s'aporte el justificant de compra a l'ajuntament, sempre abans que finalitze l'any 2015.

- Fins als 100 euros restants es faran efectius quan es retornen els llibres de text en bon estat quan finalitze el curs 2015-2016.
Com beneficiar-se'n, quina documentació he d'aportar.

Per a rebre l'ajuda s'han de presentar els justificants de compra per compres efectuades durant l'any 2015 a les oficines de l'Ajuntment de Castellonet de la Conquesta  fins al dia 16 de desembre de 2015.

- Sol·licitud de participació de l'alumnat.

- Justificant de compra. Factura. (ha contindre NIF/CIF del proveïdor, data, adreça i un llistat nominal dels productes adquirits amb el preu.

- Si els llibres s'han adquirit mitjançant l'AMPA o una empresa distribuïdora, s'haurà de sol·licitar a l'AMPA un document justificatiu individualitzat amb les dades de l'alumne/a, l'import, relació de llibres adquirits i dades de la factura global en la qual estan inclosos.

On puc trobar la sol·licitud de participació

- En el cas de omplir-la telemàticament.

- En el cas d'omplir-la a mà.

 

En el cas d'hacer adquirit els llibres a través de l'AMPA, la documentació a presentar és la següent.

- Documentació que ha de presentar l'AMPA a les FAMÍLIES.

- Documentació que ha de portar l'AMPA a l'ajuntament junt amb les factures globals.
 

És molt important anotar el IBAN (dades bancàries), el NIA de l'alumne/a  i el Codi del centre.

L'Ajuntament de Castellonet de la Conquesta fixa com a termini màxim el dia 16 de desembre per entregar tota la documentació.

 

 

Formulari de cerca

Dl Dm Dc Dj Dv Ds Dg
 
 
 
 
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 
31